Prof. Dr. Arzu TERZİ

Proje Akademik Danışmanı- Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyesi Kitap Yazarı- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

1989 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalında görev yapmakta olan Prof. Dr. Arzu Terzi, aynı anabilim dalında lisans, yüksek lisans ve doktora derslerini sürdürmektedir. Osmanlı Sosyo-ekonomik Tarihi, Osmanlı Kurumları ve Saray Teşkilatı alanlarında çalışmalarını devam ettiren Prof. Terzi’nin, Hazine-i Hassa Nezareti, Sultan Abdülhamid'in Mirası Petrol ve Arazi, Sarayda İktidar Mücadelesi - Saray Mücevher İktidar ve Bezmiâlem Valide Sultan adlı kitapları Osmanlı İktisat Tarihi, Osmanlı Teşkilatı ve Kültür Tarihi, Osmanlı Sosyal Tarihi adlarında ise ders kitapları, yurt içi ve yurt dışında yayınlanmış çok sayıda kitap bölümleri ve makaleleri bulunmaktadır. Prof. Dr. Arzu Terzi bir yandan da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi Tarih Dergisi/Turkish Journal of History Baş Editörlüğü vazifelerini yürütmektedir. Ayrıca son beş yıldır ek görevlendirmeyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin bütün fakültelerinde “Bezmialem Valide Sultan” adlı dersi okutmaktadır.