Figen CİHAN

İstanbul Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı

Lisans eğitimini 1996 yılında Ankara Üniversitesi- Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi bölümünde, yüksek lisans eğitimini 2004 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Organizasyon anabilim dalında tamamlamıştır. 1990 yılında çeşitli sağlık kurumlarında Hemşire olarak meslek hayatına başlayan Cihan, 1999-2009 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi-Tıp Fakültesi ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nde Eğitim Koordinatörü görevlerini yürütmüştür. 2009-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi-Şişli Sağlık Meslek Yüksekokulu, Yüksekokul Sekreteri, aynı yıllar arasında da İstanbul Üniversitesi-İSUZEM bünyesinde Koordinatör olarak görev yürütmüştür. 2010-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi-Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde Fakülte Sekreteri ve yine İstanbul Üniversitesi bünyesinde Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı görevlerini yürütmüştür. Cihan, 2012 yılı itibariyle aynı üniversite bünyesinde Genel Sekreter Yardımcısı görevini yürütmektedir.