Dr. Öğr. Üyesi Güssün GÜNEŞ

Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi- Marmara Üniversitesi kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Bölümü Dokümantasyon ve Enformasyon Ana Bilim Dalı’nı bitirmiştir. Aynı Üniversiteden 1999 yılında Yüksek Lisans ve Marmara Üniversitesi’nden 2009 yılında Bilgi ve Belge Yönetimi’nde Doktor ünvanını almıştır. 1996-2012 Yılları arasında Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda Kütüphane Sorumlusu ve Okutman olarak görev yapmıştır. 2012 yılından itibaren Marmara Üniversitesi Müessese Arşivleri Ana Bilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda Daire Başkanı ve Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi’nde Müze Müdürü olarak görev yapmaktadır. 2015-2016 yılları arasında Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümünde Tıp Kütüphaneciliği derslerini vermiştir. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde Communication Models and Techniques isimli lisans dersi ile 2017-2018 yılları arasında Medeniyet Üniversitesi’nde Bilginin Organizasyonu derslerini vermiştir. Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Araştırma Yöntemleri ve Biyoistatististik dersleri de vermektedir. Müze Yönetimi, Müzecilik, akademik kütüphanecilik, tıp kütüphaneciliği, sağlık okuryazarlığı, dijital kütüphaneler, kütüphanecilikte bilgi hizmetleri ve teknik hizmetler, elektronik kaynak yönetimi, üstveri sistemleri ve sınıflama, kataloglama, semantik web, sağlık bilişimi, kütüphanelerde koruma çalışmaları, dayanıklı kağıt, meslek sağlığı, kütüphanelerde toz ve hava kirliliği ve yeni nesil kütüphane binaları ile ilgili akademik çalışmalar yapmaktadır. Akademik çalışma konularında ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış birçok akademik yayını ile kitapları, sözlü bildirileri ve poster çalışmaları bulunmaktadır. Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Başkanı, EAHIL ( Avrupa Tıp Kütüphanecileri ve Sağlık Profesyonelleri Derneği) Türkiye Komisyon Üyesi ve ÜNAK, ÜNAK Tıp Kütüphanecileri Platformu üyesi, Koç Üniversitesi Hayvan Deneyleri Etik Kurulu üyesi, Üniversite Yöneticiler Derneği (ÜNYÖNDER) Üyesi olarak birçok dernek ve kuruluşta aktif görev almaktadır.