Öğr. Gör. Kübra ZAYİM GEDİK

Proje Araştırmacısı- Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Uzmanı

Lisans eğitimini 2010-2014 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde, Felsefe Bölümü yandal programı ile birlikte tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi anabilim dalında “Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Stajlar: Mevzuat, Uygulama, Değerlendirme” tez çalışması ile 2019 yılında tamamlamıştır. Ayrıca ilgisi kapsamında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü lisans eğitimine devam etmektedir.

Meslek hayatında tecrübe kazanmaya, lisans eğitimi süresince, birçok üniversite kütüphanesinde asistanlık görevlerini yürüterek 2011 yılında başlamıştır. Lisans eğitimi hemen sonrası profesyonel meslek hayatına 2014 yılında Avrupa Meslek Yüksekokulu Kütüphane ve Dokümantasyon Birim Sorumlusu olarak başlamıştır. 2016 yılından itibaren Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü’nde Bilgi ve Belge Yönetimi Uzmanı, 2018 yılından beri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı, Öğretim Görevlisi ve Program Koordinatör Yardımcısı görevlerini yürütmektedir.

Bunun yanında, 2018 yılından beri Bezmialem Valide Sultan Kültürel Mirası projesinde, Proje Araştırmacısı, 2019 yılından veri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi Komite Üyesi ve Kurumsal Akademik Arşiv Sorumlusu olarak farklı görevleri de yürütmektedir.

EAHIL (Avrupa Tıp Kütüphanecileri ve Sağlık Profesyonelleri Derneği) Workshop 2019 etkinliğine iki burs kazanarak katılım sağlamıştır. ZAYİM GEDİK, aynı zamanda EAHIL ve ÜNAK Tıp Kütüphanecileri Platformu üyesidir. Sağlıkta Bilgi Yönetimi ve Tıbbi Dokümantasyon alanında kitap bölümü, makale ve poster çalışmaları bulunmaktadır. Akademik ve idari anlamda çalışmalar yürütmekte olduğu konularda düzenlenen ulusal bilimsel etkinliklerde de görev alan ZAYİM GEDİK, 2018 yılında düzenlenen Sağlıkta Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu düzenleme komitesi üyesi, 2019 yılında IV. E-Beyas Sempozumu bilimsel etkinlik ekibinde görevler yürütmüştür.