Mevlüt ÇAM

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanı

Kayseri Yahyalı ilçesinde doğmuş olup, İlkokulu Kirazlı Köyünde bitirdikten sonra Develi İmam Hatip lisesinde bitirdi. 1986-1990 yılları arasında Gazi Üniversitesi Arapça Öğretmenliği bölümünde mezun olup Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde “Arapça Vakfiyelerde Edebi Sanatlar” başlıklı tezi yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek lisansın akabinde Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Çeviri ve Kültürel Çalışmalar” adı altında doktora çalışmasına devam (tez yazım aşamasında) etmektedir. 1997 yılından bu yana Vakıflar Genel Müdürlüğünde Kültür Tescil Daire başkanlığında çeşitli unvanlarda çalışmış olup, hâlihazırda Kültür ve Tescil Daire Başkanı olarak görevine devam etmektedir. İleri seviyede Arapça ve Osmanlıca bilen Çam bu güne kadar “Vakıf Medeniyeti”, “Vakıf ve Kadın”, “Vakıf ve İktisat”, “Osmanlı1da İlginç Vakıf Uygulamaları” “Vakıf ve Tasavvuf”, “Bosna ve Balkan Ülkeleri Vakıfları”, “Kıbrıs Vakıfları” ve vakıflarla ilgili olarak ellinin üzerinde ulusal ve uluslararası sempozyuma katılmış ve makaleler yazmıştır.