SEMPOZYUM HAKKINDA

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen ve Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ortaklığı ile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yürütülmekte olan Bezmialem Valide Sultan Kültürel Mirası Projesi kapsamında yapılan çalışmaların tüm paydaşlarımıza aktarılması için 19 Mart 2020 tarihinde Bezmialem Valide Sultan Kültürel Mirası Sempozyumu gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda, Bezmialem Valide Sultan’ın vakfiyeleri, vakıf kültürü ve tarihi, müzecilik, konservasyon ve restorasyon, kültürel mirasın dijital dönüşümü, projenin arşiv ve koleksiyon süreçlerindeki araştırma ve uygulama faaliyetleri gibi konular, Tarih, Edebiyat, Sağlık, Bilgi ve Belge Yönetimi, Mimarlık, İnşaat Mühendisliği disiplinlerinden konuşmacılarla değerlendirilecektir.

Bezmialem Valide Sultan Kültürel Mirası Sempozyumu'nun ana teması, tarihe mal olan hizmetleriyle en önemli vakıf kadın örneği olan Bezmialem Valide Sultan'ın gerçekleştirmiş olduğu vakıf hizmetleri ile İstanbul'un belleğini oluşturan değerlerin bilinerek sürekliliğinin sağlanması konusunda farkındalık yaratmaktır. Proje kapsamındaki kültürel mirasın, yenilikçi yöntem ve uygulamalar ile bilgi iletişim araçlarıyla herkesin kullanıma açarak fırsat eşitliği yaratmak, kültürel mirası erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmek ve ülkemizdeki arşiv, kütüphane ve müzelerde bulunan yazılı, basılı, sayısal ve görsel kültürel miras ürünlerinin uzun dönemli korunması (arşivlenmesi, restorasyon ve konservasyonu), sayısal ortama aktarılması ve kolay çevrim içi erişimi, müzecilikte dijital dönüşüm, afet yönetimi gibi başlıklar sempozyumun konuları arasındadır.

PROJE HAKKINDA

Bezmialem Valide Sultan Kültürel Mirası Projesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü yürütücülüğünde, Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü ortaklığı ile İSTKA Yenilikçi ve Yaratıcı Mali Destek Programı tarafından desteklenmiştir. Proje süresi 18 aydır ve 2020 Mart ayında tamamlanacaktır. Projenin ana faaliyet alanı kütüphaneler, arşivler, müzeler ve diğer kültürel faaliyetlerdir. Projenin amaçları;

 • Tarihe mal olan hizmetleriyle en önemli vakıf kadın örneklerinden birisi olan Bezmialem Valide Sultan (BVS) hakkında toplumsal bilinç oluşturmak, vakıf kadın örneğini yaşatarak gelecek nesillere aktarmak, vakıf eserleri hakkında farkındalık yaratmak, 700 yıllık Osmanlı mirasına katkıda bulunarak tarihe ışık tutmak,
 • Ülkemizdeki arşiv, kütüphane ve müzelerde bulunan yazılı, basılı, sayısal ve görsel kültürel miras ürünlerinin;
 • Uzun dönemli korunması (arşivlenmesi, restorasyon ve konservasyonu)
 • Kolay ve çevrim içi erişimi,
 • Sayısal ortama aktarılması,
 • İstanbul için katma değeri ve bilgi yoğunluğu yüksek yeni ürün ve hizmetlerin gerçekleştirilmesi, araştırmacıların yaşam kalitelerinin, bilimsel niteliklerinin ve bilgiye erişim hızlarının arttırılması,
 • Basılı ortamdaki bilgilerin gelişen teknoloji ile sayısal ortamda kullanıma sunulması ile koleksiyonlarında bu tür bilgi kaynağı bulunan kütüphane ve kütüphanecilere sayısallaştırmanın önemi, açık erişim ve bilgiye hızlı erişim bilinci ve proje alanında deneyim kazanma imkânı tanımak ve akademik hayata katkıda bulunmak,
 • BVS'ın İstanbul'da yapmış olduğu hayır eserleri ile İstanbul'un tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek
 • Yükseköğrenimde arşivcilik, kütüphanecilik, bilgi iletişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesi, kalitesinin iyileştirilmesi,
 • BVS'ın İstanbul'da gerçekleştirmiş olduğu tüm vakıf hizmetleri ile İstanbul'un belleğini oluşturan değerlerin bilinerek sürekliliğinin sağlanması,
 • Proje kapsamındaki kültürel mirasın yenilikçi yöntem ve uygulamalar ile bilgi iletişim teknoloji araçlarıyla herkesin kullanıma açarak fırsat eşitliği yaratmak, kültürel mirası erişilebilir hale getirerek proje konusu kapsamındaki tarihsel geçmişe yönelik bilgiye erişimin artırılmasıdır.