Düzenleme Komitesi
Dr. Zeynep GÖRMEZOĞLU
Hatice KÖSRETAŞ
Bayram SARAÇOĞLU
Öğr. Gör. Özlem YALÇINKAYA
Öğr. Gör. Kübra ZAYİM GEDİK


Sempozyum Program Komitesi
Prof. Dr. Rümeyza KAZANCIOĞLU
Dr. Zeynep GÖRMEZOĞLU
Prof. Dr. Nuran YILDIRIM
Prof. Dr. Arzu TERZİ
Doç. Dr. Gülder EMRE
Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Bahattin YALÇINKAYA
Dr. Öğr. Üyesi Güssün GÜNEŞ
Dr. Mehmet Emin AGAR
Öğr. Gör. Özlem YALÇINKAYA
Öğr. Gör. Kübra ZAYİM GEDİK


Sempozyum Çalışma Ekibi
Serenay Baykara Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kütüphane Direktörlüğü
Erhan Emir Öztürk Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kütüphane Direktörlüğü
Betül Boysan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
Ayşe Akyol Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
Damla Kösedağ Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı
Derya Dertli Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Bahar Gülap Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi
Zeynep Urullu Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi